Stafi

Dr. Alfred Ҫekja

Drejtor i Shkollës

Merita Bajrami

Mesuese e Anglishtes

Mina Ҫerjepi

Mesues Histori -GJeografi

Pr. Sinan Bozhiqi

Mesues i Ciklit te ulet

Xhevrije Shguni

Mesuese Gjuhe -Letersi Shqipe

Pr. Asllan Bozhiqi

Mesues Biologji-Kimi

Azem Qosja

Mesues Matematike-Fizike